Støt indsamlingen, indbetal bidrag til Nordea: Reg.nr.: 2252 Konto nr.: 0722248783
eller betal med dankort: kr *

Seneste Nyt

Procesbevillingsnævnet har den 29. januar 2014 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret i en privat straffesag. Ved dommen blev en historieprofessor frifundet for overtrædelse af straffelovens § 267 i forhold til i alt 35 udsagn, som den pågældende havde fremsat om en journalist i blandt andet en morgenavis. Landsretten fandt, at de 35 udsagn var ærefornærmende sigtelser, men at historieprofessorens fremsættelse af udsagnene var berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæisk Menneskerettighedskonvention

 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0621 og 2013-22-0622.